top of page
Sewing Machine

FÖR FÖRETAG

Vill ni jobba med en hållbar modell för tillverkning, reparation

och remake av textila produkter?
Vi hjälper företag med allt från sprättning, lagning och tillskärning

till provsömnad, press och märkning. Även produktion av mindre eller större

serier, från enstaka till 1000-tals produkter.
Som företag kan ni också hyra in oss när ni har tillfälliga behov av ökad sömnadskapacitet

bottom of page